Öğretim


2014/2015 Güz Yarıyılı

  • MAT 213 Cebir I
  • MAT 301 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi
  • MAT 403 Sayılar Teorisi
  • MAT 121 Matematik I (MYO)
  • MAT 563 Sayılar Teorisinde Seçme Konular (Y. Lisans)

2013/2014 Bahar Yarıyılı

  • MAT 214 Cebir II
  • MAT 110 Matematik Tarihi
  • MAT 320 Nümerik Analiz
  • MAT 122 Matematik II (MYO)